แผ่นพับ

  • ขนาดกางออกเป็น A3 (พับครึ่งได้ A4 )
  • ขนาดกางออกเป็นA4 (พับครึ่งได้ A5)
  • ขนาด A4 A5 A3 หรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการ
  • กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม  128 แกรม  157 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
  • พับครึ่ง หรือ ตัดปลิว