งานแผ่นพับ Starpro
?ขนาดกางออก 63 x 29.7 cm. (2 พับ 3 ตอน)
?ขนาดสำเร็จ 21 x 29.7 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC เงา