ตัวอย่างงานพิมพ์แคตตาล็อก Accessory For Car

ขนาด A4
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน รองปกหน้า-หลังปล่อยขาว
เคลือบ PVC ด้าน ปกด้านนอก
เนื้อใน
อาร์ตมัน 128 g.
พิมพ์ 4 สี 64 หน้า
เข้าเล่มไสกาว