ตัวอย่างงานพิมพ์แผ่นพับ&โบว์ชัวร์ Akeno School

ขนาด กางออก A4
กระดาษ อาร์ตมัน 128 g
พิมพ์ 4 สี 2หน้า
พับ 2 พับ 3 ตอน