ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 IRC

?ขนาด A4
?ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 210 g.
?เนื้อในกระดาษกรีนรี๊ด 75 g.
?พิมพ์ 4 สี 234 หน้ารวมปก
?ปกเคลือบ PVC ด้าน
?เข้าเล่มไสกาว