อาร์ตเวิร์ค คือ งานสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ออกแบบเสร็จแล้วจะต้องจัดทำต้นฉบับสำหรับส่งพิมพ์ ซึ่งจะมีรายละเอียดสำหรับการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดชิ้นงาน ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร กำหนดสีโดยใช้โหมด CMYK คำสั่งพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมอาร์ตเวิร์คในการพิมพ์งานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก หากเราทำความเข้าใจและตรวจสอบก่อนส่งโรงพิมพ์ จะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจเช็คไฟล์ ลดปัญหาความผิดพลาดงานพิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่เราออกแบบไว้ได้ด้วย

1. การเผื่อตัดตก

การทำอาร์ตเวิร์ค ไม่ควรให้รายละเอียดที่สำคัญของอาร์ตเวิร์ค ชิดขอบงานจริง ควรต้องเผื่อระยะตัดตกและขอบ เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากการตัดกระดาษ

2. โหมดสี CMYK

การพิมพ์อาร์ตเวิร์คจะใช้ระบบการพิมพ์แบบผสมสี CMYK ไม่ควรใส่ค่าสีเกิน 2 เม็ดสี เพราะจะมีโอกาสพิมพ์แล้วสีเหลื่อม หรือซับหลังได้ อีกสาเหตุที่ทำให้งานพิมพ์ออกมาสีเพี้ยน เป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าเป็นโหมด CMYK ก่อน

3. ภาพที่นำมาใช้ในงานพิมพ์

การนำภาพมาใช้ในอาร์ตเวิร์ค ต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ 300 dpi เพราะเป็นค่ามาตรฐานสำหรับการพิมพ์ หากใช้ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า 300 dpi แม้ภาพที่เราดูตรงหน้าจอชัด แต่พอพิมพ์ออกมาแล้ว อาจจะทำให้ภาพแตก หรือไม่ชัดได้

4. ไฟล์อาร์ตเวิร์ค

ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการส่งให้โรงพิมพ์เราต้องเลือก Save File ให้ถูกต้อง คือเลือก File → Save As บนเมนูด้านบน ในช่อง Format เลือกชนิดของไฟล์เป็น Adobe PDF (pdf), แล้วกด “Save” หลังจากนั้นหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรายละเอียดของ pdf นั้นก็จะปรากฏขึ้น เพื่อตรวจทานและป้องกันการผิดพลาดก่อนพิมพ์จริง

5. ส่งโรงพิมพ์

ขั้นตอนสุดท้าย คือ การบอกรายละเอียดให้กับทางโรงพิมพ์ เช่น ขนาดของอาร์ตเวิร์ค กระดาษที่ใช้ จำนวนการพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ดีและตามที่เราต้องการ

ข้อมูล : celt.li.kmutt.ac.th