งานพิมพ์ประเภท Bedtime story หรือนิทานก่อนนอน คำว่า นิทาน คือ เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น งานพิมพ์ประเภทนี้จัดเป็นงานพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างจินตนาการ ให้แง่คติสอนใจ เน้นรูปภาพที่สวยงาม สีสันที่ดึงดูดตา งานพิมพ์นิทานก่อนนอน โดยมากจะเป็น นิทานอีสป, นิทานพื้นบ้าน, นิทานชาดก, นิทานสอนใจ, นิทานไทย รวมไปถึงหนังสืออ่านสำหรับเด็ก นอกจากนั้น M.I.W Group ยังรับพิมพ์หนังสื่อประเภทเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก เช่น หนังสือเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาไทย, หนังสือเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดงานพิมพ์นิทานก่อนนอน แบบ Offset Printing (พิมพ์ 4 สี และสีพิเศษ)

งานพิมพ์นิทานก่อนนอน แบบ Offset Printing จะพิมพ์โดยใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้า นอกจากนั้นการพิมพ์นิทานก่อนนอนสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ (แกรม / g) รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”) A5 (5.8×8.3”) A4 (8.3×11.7”) A3 (11.7×16.5”) B6 (4.9×6.9”) B5 (6.9×9.8”) B4 (9.8×13.9”) B3 (13.9×19.7”) 45 g – 360 g – ใสกาว – มุงหลังคา – เย็บกี่ไสกาว – การเคลือบ UV – PVC ด้าน/มัน – วานิชด้าน/มัน – Spot UV – Hot Stamp – การไดคัท 1000 เล่มขึ้นไป

รายละเอียดงานพิมพ์นิทานก่อนนอน แบบ Digital Printing (พิมพ์ขาว-ดำ/ 4 สี)

งานพิมพ์นิทานก่อนนอน แบบ Digital Printing มีให้เลือกทั้งแบบพิมพ์ขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่ลูกค้าออกแบบ นอกจากนั้นการพิมพ์นิทานก่อนนอนยังสามารถเคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

Size (ขนาด) ความหนากระดาษ (แกรม / g) รูปแบบการพับ การเข้าเล่ม เทคนิคพิเศษ จำนวน
A B
A6 (4.1×5.8”) A5 (5.8×8.3 ”) A4 (8.3×11.7”) A3 (11.7×16.5”) B6 (4.9×6.9”) B5 (6.9×9.8”) B4 (9.8×13.9”) B3 (13.9×19.7”) 105 g – 350 g – ใสกาว – มุงหลังคา – เย็บกี่ไสกาว – การเคลือบ UV – PVC ด้าน/มัน – วานิชด้าน/มัน – Spot UV – Hot Stamp – การไดคัท 1 เล่มขึ้นไป

ตัวอย่างผลงาน งานพิมพ์นิทานก่อนนอน