2016-07-14_11-34-30

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด (M.I.W. Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ครบวงจรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ (The 2nd Place, Best of the Best Award in Packaging)

งานที่ชื่อว่า “Duiran Sticks for Happy New Year 2015” ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ระดับโปรดักชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ในรุ่น Xerox® Color 800/1000 Press คู่กับซอฟแวร์ระดับโปรดักชั่น EFI Fiery® ในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้

2016-05-29MRF (1527)

2016-05-29MRF (1524)

2016-05-29MRF (1526)