การเข้าเล่มงานพิมพ์จำพวกหนังสือหรือสมุดนั้นมีหลายแบบ ซึ่งการเข้าเล่มโดยทั่วไปที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ จะมีทั้งการเข้าเล่มแบบยึดหมุด การเข้าเล่มปีกผีเสื้อ การเข้าเล่มห่วงกระดูกงู และการเข้าเล่มมุงหลังคา โดยการเข้าเล่มแต่ละแบบก็จะมีลักษณะหรือข้อดีไม่เหมือนกัน รวมไปถึงความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้งานของการเข้าเล่มแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วย

สำหรับการเข้าเล่มมุงหลังคานั้นจะเป็นรูปแบบการเข้าเล่มที่นิยมมากที่สุด เพราะมีขั้นตอนในการเข้าเล่มที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน และมีต้นทุนต่ำหากเทียบกับการเข้าเล่มในรูปแบบอื่น นอกจากนี้การเข้าเล่มมุงหลังคายังมีข้อดีคือเปิดง่าย สามารถกางออกได้จนสุด เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าไม่เยอะ การเข้าเล่มมุงหลังคาจะเริ่มต้นที่ 8 หน้ารวมปก ถ้ามากกว่าจะต้องหารด้วย 4 ลงตัว