การเข้าเล่มมีหลายแบบไม่ว่าจะเข้าเล่มหนังสือ สมุด หรือเมนูอาหาร รูปแบบการเข้าเล่มที่เรามักจะเห็นกันทั่วไปจะมีทั้งการเข้าเล่มแบบห่วงกระดูกงู การเข้าเล่มแบบมุงหลังคา การเข้าเล่มแบบยึดหมุด และการเข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อ ซึ่งการเข้าเล่มแต่ละแบบก็จะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน มีลักษณะและข้อดีที่แตกต่างกัน


สำหรับข้อดีของการเข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อคือสามารถเปิดกางออกได้ถึง 180 องศา เมื่อกางออกแล้วรูปภาพหรือข้อมูลทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะสามารถต่อเนื่องเป็นภาพเดียวกันได้ กระดาษแต่ละหน้าของการเข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อจะเป็นกระดาษที่ประกบกัน 2 แผ่น ทำให้มีความหนามากกว่าปกติ ดูมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม แต่ก็ควรใช้งานอย่างระมัดระวัง เพราะถึงจะแข็งแรงทนทานแต่หากใช้งานแบบไม่ระมัดระวังก็สามารถฉีกขาดหรือเสียหายได้