ตัวอย่างงานพิมพ์แผ่นพับไบโอ-บี พลัส
ขนาดกางออก A4
พับ 2 พับ 3 ตอน
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน