ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
ขนาดสำเร็จ A4
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม + พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน + ปกนอกเคลือบ PVC ด้าน
เนื้อในปอนด์ 120 แกรม + พิมพ์ 4 สี 56 หน้า
เข้าเล่มไสกาว