หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อพท.

👍ขนาด A5
👍กระดาษอาร์มัน 128 g.
👍พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
👍เข้าเล่มมุงหลังคา