หนังสือคู่มือทำเทียนหอม
ขนาด A5
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 270 g.
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เคลือบเงา 2 ด้าน
เนื้อใน
กระดาษปอนด์ 120 g.
พิมพ์ 4 สี 20 หน้า ( 24 หน้ารวมปก )
เข้าเล่มมุงหลังคา