หนังสือสูจิบัตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ขนาด B5 (17.6 x 25 cm.)
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน รองปกหน้า-หลังไม่พิมพ์
เคลือบ PVC ด้าน ปกด้านนอก

เนื้อใน
กระดาษอาร์ตมัน 128 g.
พิมพ์ 4 สี 50 หน้า

เข้าเล่มไสกาว