ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือ Everything is Temporary
?ขนาด A5
?ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
?เนื้อในกระดาษกรีนรี๊ด 75 g.
?พิมพ์ 4 สี 94 หน้ารวมปก
?ปกเคลือบ PVC เงา
?เข้าเล่มไสกาว