ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือทำเนียบรุ่นปปส.

?ขนาดสำเร็จ 3.5 x 5 นิ้ว
?ปก
กระดาษอาร์การ์ด 260 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน ด้านนอก
?เนื้อใน
กระดาษอาร์ตมัน 128 g.
พิมพ์ 4 สี 66 หน้า
?เข้าเล่มไสกาว