ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือไตรลักษณ์ในควอนตัม

ขนาดสำเร็จ 18.5 x 13 cm.
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 250 g
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน ปกด้านนอก
เนื้อใน
กระดาษกรีนรี๊ด 75 g.
พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 160 หน้า
เข้าเล่มไสกาว