s__17924248

ตัวอย่างงาน แฟ้ม Mavin Aesthtics

ขนาด A4

กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 grms

พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า + กระเป๋า + ไดคัทตามแบบ + ติดกาว 2 จุด

s__17924250
s__17924252

ขอบคุณที่วางใจใช้บริการค่ะ