หนังสือนิทาน Luna
ขนาดสำเร็จ 15 x 15 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 250 g.
พิมพ์ 4 สี 22 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC เงาทั้งเล่ม
เข้าเล่มปีกผีเสื้อ