ปฏิทินมีหลายรูปแบบ และมีการออกแบบที่หลากหลาย ปฏิทินทำขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นกระดาษสามารถแบ่งปฏิทินได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ปฎิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน และปฏิทินแบบพกพา งานพิมพ์ปฏิทินที่ดูดีจะมีผู้นำมาใช้สอยอย่างกว้างขวาง ปฏิทินสามารถนำไปใช้ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ปฏิทินโฆษณาสินค้า ปฏิทินโฆษณาการบริการ ปฏิทินแนะนำสถานที่เที่ยว ฯลฯ

กำลังสนใจจัดทำปฏิทิน 2563 ?

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งทำปฏิทิน 2563 แบบตั้งโต๊ะ MIW Group ของเรามีรูปแบบให้เลือกมากมาย ที่ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ ไม่ต้องเสียค่าออกแบบใหม่ ทำให้ต้นทุนของปฏิทิน 2563 แบบตั้งโต๊ะลดลง หากลูกค้าที่ต้องการสั่งทำปฏิทิน 2563 แบบเฉพาะเราก็มีบริการออกแบบให้เช่นกัน

นอกจากนี้ปฏิทิน ยังสามารถระบุ ชื่อ วันเกิด วันสำคัญต่างๆ ปฏิทินแบบนี้เรียกว่า “ปฏิทิน Personal” สามารถใส่รูปถ่ายต่างๆ ของเจ้าของปฏิทิน และยังสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

การพิมพ์ปฏิทิน ปกปฏิทินจะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบ งานพิมพ์ปฏิทินสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน ปั๊มทอง หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป กระดาษที่ใช้ทำเนื้อในปฏิทิน ในการพิมพ์ปฏิทินจะต้องใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน อาร์ตด้าน 90 แกรมขึ้นไปหรือกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป

ข้อมูลงานพิมพ์ปฏิทิน 2563

ปฏิทิน 2563 แบบตั้งโต๊ะ มีทั้งหมด 13 แผ่น มีใบเปิด 1 ใบ และปฏิทิน 12 เดือน  12 แผ่น โดย 1 แผ่นพิมพ์ 1 เดือน ด้านหน้าเป็นปฏิทิน ด้านหลังเป็นรูปภาพ ลูกค้าสามารถเลือกได้เองว่าจะใส่รูปภาพ หรือข้อความอะไร

  • พิมพ์ 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษ
  • พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้า
  • เคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา เคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน ปั๊มทอง
  • เลือกความหนาของกระดาษได้เอง
  • เข้าเล่มด้วยการใส่ห่วง