204351 - งานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซอง
204349 - งานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซอง
204350 - งานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซอง
204074 - งานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซองงานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซอง
📍การ์ด
👍ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว
👍ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว (พับครึ่ง)
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน+ เคลือบ PVC เงา 1 ด้าน
⭐️ปั้มฟอยล์ทองเนื้อในด้านบน
⭐️พิมพ์สีพิเศษสีทองเนื้อในด้านล่าง

204598 - งานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซอง
204352 - งานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซองงานการ์ด SNC สวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมซอง
📍ซอง
👍ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว
👍กระดาษปอนด์ 100 แกรม
⭐️ปั้มฟอยล์ทองหน้าซอง