แค็ตตาล็อก เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า โดยมีภาพสินค้า มีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา แค็ตตาล็อกมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าค่อนข้างสูง การจัดทำแค็ตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

รูปแบบแค็ตตาล็อก

ขนาดรูปเล่ม (A4) 8.25”x 11.5”,(A5) 5.75”x 8.25”,(A6) 4.125”x 5.75” กระดาษที่ใช้ทำปกควรเป็นกระดาษที่มีความหนา 160 แกรม-260 แกรม ส่วนกระดาษเนื้อในถ้าต้องการเน้นสีสันสวยงามควรใช้กระดาษอาร์ตมันตั้งแต่ 80 แกรม-130 แกรม หรือถ้าต้องการให้สีสันและภาพดูแล้วสบายตาควรใช้เนื้อในเป็นกระดาษอาร์ตด้านที่มีความหนา 80-130 แกรม การพิมพ์ควรเป็น4 สี ท้งเล่มเพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจ

การเพิ่มความสวยงามให้ปกแค็ตตาล็อกสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV หรือปั้มนูน (Embossing) ปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบ ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 160แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูปไม่ม้วนตัว

การเข้าเล่มงานพิมพ์แค็ตตาล็อกเย็บมุงหลังคา หรือไสสันทากาว สามารถทำการปั้มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ บนปกหรือเนื้อในขึ้นอยู่กับการออกแบบ

งานพิมพ์แค็ตตาล็อกเป็นงานที่พิถีพิถันแคตตาล็อกที่ดีมีคุณภาพช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของบริษัท อีกทั้งทำให้สินค้านั้นมีความโดดเด่นการออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาที่ดีของแคตตาล็อกย่อมทำให้สินค้านั้น ๆ มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์แคตตาล็อกนั้นประสบความสำเร็จ