กระดาษลูกฟูก หมายถึง กระดาษที่มีแผ่นปะหน้าสองแผ่นทั้งสองด้านและลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง
กระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีต้นทุนต่ำในการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักเบา ปกป้องสินค้า และสามารถออกแบบรูปทรงได้ตามต้องการ ประโยชน์ส่วนมากของกระดาษลูกฟูก คือผลิตเป็น กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้านั่นเอง

กระดาษลูกฟูกที่ได้รับความนิยมมี 3 ประเภท
1. กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (single face)
ซึ่งจะประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น ทำให้ได้รับความนิยมใช้ ผลิตกล่องกระดาษเพื่อกันกระแทกสินค้าโดยมีลอนมาตรฐาน : B, C, E ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละลอน และถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน
2. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (single wall)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มีลอนมาตรฐาน : B, C, E โดยกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นจะถูกนไปมาใช้งานกับการรับน้ำหนักไม่มากนัก น้ำหนักน้อยจนถึงปานกลาง จะนิยมใช้กระดาษลูกฟูก 3 ชั้นในการผลิต
3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (double wall)
จะประกอบไป ด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยที่กระดาษลอนลูกฟูกจะอยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน Bเพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นกระดาษที่รับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก นั่นคือ ลอน C จะสามารถรับแรงกระแทกได้มากกว่าลอนอื่นๆ

ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก
1.ลอน C เป็นลอนทีมีขนาดใหญ่สุด มีจำนวนลอนลูกฟูก 130 ลอนต่อความยาว 1เมตร ความสูงลอน3.61มม. มีคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงและความยึดหยุ่นรวมกัน สามารถ รับแรงกระแทกและการทิ่มทะลุได้ดี เป็นที่นิยมใช้กันมาก

2.ลอน B เป็นลอนซึ่งมีความหนาเล็กลงมาจากลอน C มีจำนวนลอนลูกฟูก 155 ลอนต่อความยาว 1เมตร และสูง 2.46มม. มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกและการต้านทานแรงทิ่มทะลุพอใช้ ง่ายในการพับและงอ เหมาะสำหรับ ใช้งานบรรจุสิ่งของที่แตกหักได้ง่าย และกล่องประเภทไดคัท

3.ลอน E เป็นลอนลูกฟูกขนาดเล็กที่สุด จำนวนลอน 297 ลอนต่อความยาว 1เมตร ความสูง 1.14มม. คุณสมบัติสามารถรับแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุต่ำ ปั้มและพับงอได้ง่ายเหมาะสำหรับกล่องที่บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและเน้นความสวยงามของกล่อง อันได้แก่กล่องเครื่องสำอางค์, กล่องของเด็กเล่น และกล่องไดคัท เป็นต้น

4.ลอน BC เป็นลอนทีมีลอน 2 ชนิด บนแผ่นกระดาษ Sheet board เดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า 5ชั้น มีความแข็งแรงมากสุดเหมาะสำหรับสินค้า ทีมีน้ำหนักมาก ขนย้ายไกลๆจำพวกส่งออก วางทับกันจำนวนมาก

ที่มา : http://www.leefibre.com/ และ http://www.cboxd.com