คูปองไทยประกันชีวิต
ขนาด 10 x 5.5 cm.
กระดาษปอนด์ 120 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
รันนัมเบอร์แบบเรียง 1 จุด รันนัมเบอร์แบบสุ่ม 1 จุด