งานคูปองบัตรเข้างานเติมฮักเติมแฮง พาแลงบ้านสมเด็จ

?ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
?กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
?ปรุฉีก 2 เส้น
?เข้าเล่มไสกาว