งานคูปองบัตรเข้างานเติมฮักเติมแฮง พาแลงบ้านสมเด็จ

👍ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
👍กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
👍ปรุฉีก 2 เส้น
👍เข้าเล่มไสกาว