งานพิมพ์คูปอง Blue Sky

?ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
?กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
?ปรุฉีก 1 เส้น
?รันนัมเบอร์ 1 จุด
?เข้าเล่มไสกาว (เล่มละ 100 ใบ)