งานพิมพ์คูปอง Blue Sky

👍ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
👍กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
👍ปรุฉีก 1 เส้น
👍รันนัมเบอร์ 1 จุด
👍เข้าเล่มไสกาว (เล่มละ 100 ใบ)