งานพิมพ์คูปอง ใช้เป็นการสร้างการกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือการบริการขององค์กรธุรกิจหรือสถาบันนั้นๆ และผู้รับสามารถใช้ได้ตามที่เงื่อนไขกำหนด

s__17834001

ตัวอย่างงาน คูปอง Easy-Golf

ขนาด : 18 x 11 cm

กระดาษ : อาร์ตการ์ด 350 grms

พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า + ปรุ + Run Number

s__17924215

s__17924211

ขอบคุณ Easy Golf ที่วางใจใช้บริการค่ะ