งานคูปองเล่นเกมและจับรางวัล

?ขนาด 14 x 6 cm.
?กระดาษปอนด์ 80 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?ตัดปลิวไม่เข้าเล่ม