งานคูปอง S&P คูปอง Happy Sharing

?ขนาด 7 x 14 cm.
?กระดาษอาร์ตมัน 105 g
?ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี
?ด้านหลังพิมพ์ 1 สี (สีดำ )
?ตัดปลิวไม่เข้าเล่ม