พิมพ์คูปอง ต้องให้ข้อมูลอะไรกับโรงพิมพ์บ้าง

คูปอง (Coupon) คือบัตรหรือตั๋วที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนิยมใช้ในการทำการตลาด โดยสามารถใช้คูปองเป็นเหมือนบัตรส่วนลด บัตรกำนัล หรือใช้ในการแนะนำสินค้าใหม่กับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยดึงความสนใจของลูกค้า และยังช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น แต่ในการจะพิมพ์คูปองนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของคูปองให้กับโรงพิมพ์ เพื่อให้ได้คูปองที่ตรงกับความต้องการ

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพิมพ์คูปอง

1. ขนาด การกำหนดขนาดของคูปองจะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือรูปแบบการใช้งาน เช่น 5.5 x 9 เซนติเมตร เป็นต้น

2. ชนิดและความหนาของกระดาษ กระดาษที่นิยมใช้ในการพิมพ์คูปองจะไม่หนามาก เช่น กระดาษปอนด์ 80 แกรม กระดาษอาร์ตด้านหรืออาร์ตมัน 105 แกรม เป็นต้น

3. จำนวนและตำแหน่งที่ต้องการ run number

4. ต้องปรุฉีกคูปองหรือไม่

5. การเข้าเล่ม ควรกำหนดรูปแบบในการเข้าเล่มให้ชัดเจน เช่น เข้าเล่มละ 100 แผ่น หรือ ตัดปลิว

6. จำนวนในการพิมพ์คูปอง