พิมพ์คูปอง ใช้เป็นการสร้างการกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือการบริการขององค์กรธุรกิจหรือสถาบันนั้นๆ และผู้รับสามารถใช้ได้ตามที่เงื่อนไขกำหนด
s__2908163

ตัวอย่างงาน Coupon Manual

ขนาด 2.5 x 5 นิ้ว
กระดาษ ปอนด์ 100 grms
พิมพ์ ด้านหน้า พิมพ์ 4 สี , ด้านหลัง พิมพ์ 1 สี (สีดำ) + Run number + ปรุฉีก
เข้าเล่ม กาวหัว (เล่มละ 50 แผ่น + ปกหุ้มกระดาษ น้ำตาล)

s__2908164
s__2908162 ขอบคุณที่วางใจใช้บริการค่ะ