ตัวอย่างงานพิมพ์คูปอง Pet Us
ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า (หน้า-หลัง)
รันนัมเบอร์ 1 จุด มุมบนขวา