งานพิมพ์คูปอง (Coupon) เป็นการสร้างตัวส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษที่ให้กับลูกค้าในรูปแบบของบัตรหรือสิ่งพิมพ์ที่แสดงรายละเอียดของส่วนลดหรือข้อเสนอนั้น ๆ โดยปกติแล้วคูปองจะมีระยะเวลาการใช้งานที่จำกัด ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท คูปองมักจะมีรูปแบบการออกแบบที่สวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้รับโปรโมชั่น เพื่อให้ผู้รับโปรโมชั่นนั้นสนใจที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดหรือข้อเสนอที่กำหนดไว้ในคูปองนั้น ในการออกแบบคูปองมักใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, หรือ Canva เพื่อสร้างภาพประกอบและข้อความที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้กับลูกค้า

คูปอง (Coupon) คืออะไร

คูปอง (Coupon) เป็นตัวส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษที่ให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ โดยมักจะมีรหัสส่วนลดหรือรหัสโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้กับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้ในระหว่างเวลาที่กำหนด คูปองมักถูกจัดทำในรูปแบบบัตรหรือสิ่งพิมพ์ที่แสดงรายละเอียดของส่วนลดหรือข้อเสนอนั้นๆ โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองเพื่อลดราคาสินค้าหรือบริการ หรือได้รับสิ่งแสดงค่าบริการพิเศษ เช่น สิทธิ์ใช้บริการฟรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท ลักษณะของคูปองสามารถแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจและลักษณะของสินค้าหรือบริการที่จะให้ส่วนลด

Gift Voucher คืออะไร

Gift Voucher เป็นบัตรของขวัญที่ใช้แทนเงินสดเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ โดยลูกค้าสามารถใช้ Gift Voucher เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสดได้ เมื่อลูกค้าได้รับ Gift Voucher มา จะต้องนำไปแลกสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ โดย Gift Voucher มักจะมีรหัสสำหรับใช้ในการแลกสินค้าหรือบริการ และมักจะมีราคาเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และมีระยะเวลาการใช้งานที่จำกัด Gift Voucher เป็นวิธีการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าและช่วยเพิ่มยอดขายของธุรกิจในขณะเดียวกัน ลูกค้าที่ได้รับ Gift Voucher ยังสามารถแนะนำและมอบ Gift Voucher ต่อให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักได้อีกด้วย

รับออกแบบคูปอง พิมพ์คูปอง Gift Voucher ไม่มีขั้นต่ำ

งานคูปอง ใช้เป็นการสร้างการกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือการบริการขององค์กรธุรกิจหรือสถาบันนั้นๆ และผู้รับสามารถใช้ได้ตามที่เงื่อนไขกำหนด

การพิมพ์คูปอง มีขนาดตั้งแต่ กว้าง x ยาว เริ่มตั้งแต่ 2.5 x 6 นิ้ว แต่ไม่ควรเกินขนาด 3 x 7 นิ้ว มีรูปแบบเป็นกระดาษใบเดียว พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า รูปแบบการเข้าเล่มคูปองจะนิยมเป็นสันกาว แล้วมีรอยปรุสำหรับฉีกได้ในแต่ละใบ


รายละเอียดของงานพิมพ์คูปอง

ขนาด 

 • 2.5 x 6 นิ้ว
 • 3 x 7 นิ้ว
 • หรือขนาดอื่นๆ ที่ลูกค้าออกแบบมา

กระดาษ

   1.กระดาษปอนด์

 • 80 grams
 • 100 grams
 • 120 grams

   2.กระดาษอาร์ตมัน/อาร์ตด้าน

 • 105 grams
 • 128 grams
 • 157 grams

   3.กระดาษแบงค์สี (ฟ้า, ชมพู, เขียว)

 • 70 grams
 • 80 grams
 • 110 grams

พิมพ์

 • 4 สี / 1 สี (สีดำ)
 • 1 หน้า / 2 หน้า

เข้าเล่ม

 • ไสกาว
 • หัวกาว (ดึงได้เหมือนสมุดฉีก)

เทคนิคพิมพ์อื่นๆ

 • รันนัมเบอร์
 • ปรุฉีก
 • ปั้มนูน / ปั้มจม
 • QR Code / Barcode
 • Spot UV
 • ฟรอยด์เงิน / ฟรอยด์ทอง
 • Clear Dying

งานประเภทพิมพ์คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้หลายโอกาส อาทิเช่น คูปองส่วนลดสินค้าและบริการ, คูปองแลกซื้อสินค้าและบริการ, คูปองโต๊ะจีน, คูปองงานการกุศล, คูปองวาระและโอกาสพิเศษต่างๆ

M.I.W. GROUP เป็นโรงพิมพ์ดิจิตอล โรงพิมพ์ด่วน รับพิมพ์คูปอง แบบดิจิตอล (Digital Printing) ผลิตตามจำนวนที่ต้องการ ไม่จำกัดจำนวน ขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนมากราคาต่อชิ้นยิ่งถูกลง

ตัวอย่างงานพิมพ์คูปอง