งานคูปองปรุฉีก The Blue Sky

?ขนาดกางออก 48 x 9 cm.
?ขนาดสำเร็จ 9 x 6 cm.
?พับสปริง 8 ตอน พร้อมปรุสำหรับฉีก
?กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน