ตัวอย่างงานพิมพ์คูปอง Veloce Car Studio
ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
รันนัมเบอร์ 1 จุด