คูปอง

ขนาด

2.5 x 6 นิ้ว

3 x 7 นิ้ว

กระดาษ

ปอนด์  70 80 100 120 แกรม

อาร์ตมัน / อาร์ตด้าน  105 128 157 แกรม

เทคนิคเพิ่มเติม

Run No.

ปรุฉีก

พิมพ์

4 สี 1 ด้าน / 2 ด้าน

1 สี (สีดำ) 1 ด้าน / 2 ด้าน

เข้าเล่ม

ไสกาว + หุ้มปกด้วยกระดาษน้ำตาล ( สามารถเก็บต้นขั้วได้)

ตัดปลิว