ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน De Sea 456

ขนาดสำเร็จ A4
ขนาดกางออก A3
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน