ขั้วโลก ถือเป็นแหล่งน้ำจืดที่กว้างขวางมากที่สุดในโลก ซึ่งขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกขั้วโลกใต้ ถึงแม้จะเป็นขั้วโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ และน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง แต่ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกขั้วโลก ก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับทั้งสองขั้วโลก และพาไปดูกันว่าทั้งสองขั้วโลกมีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าอยากรู้แล้ว ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ ต่างกันยังไง?

สถานที่ตั้ง

ขั้วโลกเหนือ หรือที่เรียกว่าอาร์กติก (Arctic) เป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบด้วยแผ่นดิน แผ่นน้ำแข็งมีความหนาประมาณ 1-3 เมตรที่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอาร์กติก แผ่นน้ำแข็งเหล่านี้เกิดจากน้ำทะเลที่แข็งตัว และมีหิมะปกคลุม มีความลึกจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,260 เมตร พื้นที่ในทวีปอาร์กติกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศแคนาดา รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา เดนมาร์กในเกาะกรีนแลนด์ รัสเซีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ สำหรับสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน ขั้วโลกเหนือช่วงเวลากลางวันมีเวลายาวนานถึง 5 เดือน และมีช่วงเวลาพลบค่ำยาวนาน 1 เดือน ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่มืดยาวนานถึง 5 เดือน

ขั้วโลกใต้ หรือที่เรียกว่าแอนตาร์กติก (Antarctic) เป็นทวีปที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นน้ำ น้ำแข็งที่อยู่เหนือแผ่นดินมาจากการสะสมกันของชั้นหิมะ ทวีปแอนตาร์กติกไม่ได้เป็นของประเทศใดทั้งสิ้น สำหรับสภาพอากาศขั้วโลกใต้จะตรงข้ามกับขั้วโลกเหนือโดยสิ้นเชิง ขั้วโลกใต้จะเริ่มต้นฤดูร้อนในช่วงเดือนธันวาคมยาวนาน 5 เดือน และจากนั้นเข้าสู่ช่วงมืดยาวนาน 5 เดือนเหมือนกับขั้วโลกเหนือ

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ขั้วโลกเหนือมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก โดยเฉพาะชนพื้นเมือง ได้แก่ ชาวอินนูอิตหรือชาวเอสกิโมจากทวีปอเมริกาเหนือ ชาวซามิชนพื้นเมืองในทวีปยุโรป และชาวยาคุตสค์จากไซบีเรีย ชนพื้นเมืองเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มาอย่างยาวนาน มีประชากรที่อาศัยอย่างถาวรในทวีปอาร์กติกโดยประมาณ 4 ล้านคน

ส่วนขั้วโลกใต้นั้นไม่มีชนพื้นเมืองกลุ่มใดอาศัยอยู่เลย นอกเสียจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีการผลัดหน้าที่มาประจำการในฐานปฏิบัติการที่อยู่ขั้วโลกใต้ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

ภูมิอากาศ

ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้มีสภาพอากาศที่เหมือนกัน คือ ฤดูหนาวยาวนาน ส่วนฤดูร้อนเป็นช่วงสั้น ๆ ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่ามีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น ภูมิอากาศของขั้วโลกเหนือจะไม่หนาวเท่ากับขั้วโลกใต้ มีสองเหตุผลด้วยกัน เหตุผลแรก คือ ขั้วโลกเหนือได้รับผลกระทบจากน้ำทะเล เนื่องจากพื้นที่บริเวณอาร์กติก และบริเวณชายฝั่งมีการกักเก็บความร้อนถึงแม้ว่าจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ในขณะที่ขั้วโลกใต้ ทวีปแอนตาร์กติกเป็นทวีปที่มีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่น ๆ มีความสูงเฉลี่ยโดยประมาณ 2,300 เมตร หรือ 3-6 เท่าของความสูงทวีปอื่น ๆ อุณหภูมินั้นจะลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริเวณรอบ ๆ ทวีปยังมีกระแสน้ำขนาดใหญ่ที่ชื่อ West wind drift หรือ Antarctic circumpolar current ที่เคลื่อนตัวรอบทวีปแอนตาร์กติกา ทำให้บริเวณนี้มี อากาศหนาวเย็นตลอดเวลา

โดยอุณหภูมิของขั้วโลกเหนือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -43 องศาถึง -26 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกได้ อุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในส่วนของอุณหภูมิของขั้วโลกใต้อยู่ที่ประมาณ -62 องศาถึง -55 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกได้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดที่บันทึกได้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -89.2 องศาเซลเซียส

สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติ

ขั้วโลกเหนือ หรือทวีปอาร์กติก เป็นสถานที่ที่มีสัตว์นานาชนิด เช่น กวางเรนเดียร์ วัวมัสก์ เลมมิ่ง กระต่ายป่าอาร์กติก กระรอก สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก และหมีขั้วโลก เป็นต้น การที่ทวีปอาร์กติกมีสัตว์นานาชนิดเนื่องมาจากทวีปอาร์กติกมีพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปเอเชีย สัตว์เหล่านี้จะอพยพจากทางตอนใต้ในฤดูหนาว และอพยพย้ายมาใหม่ทางตอนเหนืออีกครั้งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ในส่วนของพืชส่วนใหญ่จะเป็นพืชพรรณที่ขึ้นในเขตภูมิอากาศแบบทุนดรา พืชที่ขึ้นจะเป็นพุ่มไม้เล็ก ๆ มอส ไลเคน และพืชส่วนใหญ่ที่ขึ้นที่เขตทุนดรา เช่น ต้นสน เป็นต้น

ขั้วโลกใต้ หรือส่วนทวีปแอนตาร์กติกเป็นที่อยู่ของแมลง โดยเฉพาะแมลงเจ้าถิ่นที่มีชื่อว่า Belgica Antarctica เป็นแมลงไร้ปีกขนาดเล็ก ความสามารถพิเศษของมันคือสามารถเก็บรักษาความอบอุ่นไว้ในร่างกายได้ นอกจากนั้นยังมีสัตว์อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น แมวน้ำ และเพนกวิน ในส่วนของพืช แอนตาร์กติกจะมีพืชพรรณธรรมชาติที่สามารถเจริญเติบโตได้น้อยมาก เนื่องจากถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง พืชส่วนใหญ่ที่ขึ้นในบริเวณนี้จะเป็นพืชขนาดเล็กที่ขึ้นตามโขดหิน ได้แก่ มอส ไลเคน เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างขั้วโลกใต้กับขั้วโลกเหนือ

  • ขั้วโลกเหนือจะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแต่บริเวณโดยรอบจะเป็นแผ่นดิน ส่วนขั้วโลกใต้นั้นจะมีภูเขากับทะเลสาปอยู่เต็มพื้นที่
  • น้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ คือดินแดนแห่งน้ำแข็ง ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่มีน้ำแข็งเฉลี่ย 90% ของน้ำแข็งที่อยู่บนโลก
  • ขั้วโลกใต้เป็นพื้นที่หรือดินแดนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ แต่ขั้วโลกเหนือนั้นมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 4 ล้านกว่าคน
  • ขั้วโลกเหนือจะเต็มไปด้วยยแร่ธาตุ รวมไปถึงแก๊สพลังงานต่าง ๆ แต่ขั้วโลกใต้นั้นจะเต็มไปด้วยน้ำมันปิโตรเลียม
  • สัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวจะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ ส่วนขั้วโลกใต้จะมีเหล่าแพนกวินเป็นเจ้าถิ่น

สรุป

ขั้วโลกเหนือมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 4 ล้านกว่าคน แต่ขั้วโลกใต้เป็นพื้นที่หรือดินแดนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งความแตกต่างของขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ที่ดูเหมือนว่าสองทวีปนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันเนื่องจากมีอากาศหนาว แต่จริง ๆ แล้วมีความแตกต่างกันหลายอย่าง ทั้งด้านสิ่งมีชีวิต และสภาพภูมิอากาศ

เกี่ยวกับ MIW Group
บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด รับผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ครบวงจรทั้ง Digital & Offset ด้วยคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับเหรียญทอง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 28 ปี ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ และรักษามาตรฐานมาโดยตลอด มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมในการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน