งานคูปองเติมน้ำมัน Doi Chaang Caffe
?ขนาด 7.2 x 15.6 cm.
?กระดาษปอนด์ 80 แกรม
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 1 ด้าน
?เข้าเล่มไสกาว