แนะนำสถานที่บริจาคสิ่งของในบ้าน

มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน โดยทางมูลนิธิรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี ทั้งเสื้อผ้า หนังสือ หรือกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋า และสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ขาดแคลน
ที่อยู่ : 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร : 061-909-1840
Facebook: มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงข้าวสาร อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ซึ่งถ้าคุณมีเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่สภาพยังดีอยู่ ก็สามารถนำไปบริจาคกันได้
ที่อยู่ : 89/12 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 02-375-6497, 02-375-2455
Facebook: มูลนิธิบ้านนกขมิ้น Baannokkamin Foundation

วัดพระบาทน้ำพุ
วัดพระบาทน้ำพุ เป็นมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนป่วยที่ไม่มีญาติ ทำให้ทางวัดมีการรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึงรับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ถ้าหากคุณมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่ และไม่ได้เป็นแฟชั่นมาก ๆ สามารถนำไปบริจาคที่นี่ได้
ที่อยู่ : วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทร : 062-751-8800, 066-151-0440
Facebook: สายทานบารมี วัดพระบาทน้ำพุ

มูลนิธิวัดสวนแก้ว
มูลนิธิวัดสวนแก้ว รับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งสามารถติดต่อกับรถรับบริจาคของวัดสวนแก้วให้มารับถึงหน้าบ้านได้โดยตรง หรือหากไม่สะดวกสามารถบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือได้ เพื่อนำไปมอบให้ยังชุมชนผู้ยากไร้ใกล้ ๆ วัด
ที่อยู่ : วัดสวนแก้ว 55/1 หมู่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทร : 02-921-5603, 02-921-6262
Facebook: วัดสวนแก้ว (พระพยอม กลฺยาโณ)

มูลนิธิหลวงตาน้อย
มูลนิธิหลวงตาน้อย รับบริจาคเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว รวมไปถึงเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติด เด็กกำพร้า รวมถึงผู้ด้อยโอกาส สามารถมาบริจาคเองได้ที่มูลนิธิหลวงตาน้อย หรือหากไม่สะดวกสามารถบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือได้เช่นกัน
ที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทร : 034-100-244, 096-646-4992,​ 081-268-2146, 086-349-4848, 088-408-3223
Facebook: มูลนิธิหลวงตาน้อย

สรุป

ทั้งหมดก็เป็นสถานที่บริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่คุณสามารถเลือกบริจาคได้ค่ะ ซึ่งสิ่งของที่คุณจะนำไปบริจาคต้องเป็นสิ่งของสภาพดี ที่ยังใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ที่ยังสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้การนำสิ่งของไปบริจาค นอกจากจะทำให้คุณไม่ต้องทิ้งของเหล่านี้ไปอย่างเสียเปล่าแล้ว ยังทำให้คุณได้จัดบ้านใหม่ และได้บุญต้อนรับปีใหม่อีกด้วยค่ะ

เกี่ยวกับ MIW Group
บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด รับผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ครบวงจรทั้ง Digital & Offset ด้วยคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับเหรียญทอง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 28 ปี ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ และรักษามาตรฐานมาโดยตลอด มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมในการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน