ตัวอย่างงานพิม์หนังสือรุ่น DSNPRU 31/34
ขนาดสำเร็จ B5 แนวนอน
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (ด้านนอก)
เคลือบ PVC ด้าน

เนื้อใน
กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
พิมพ์ 4 สี 80 หน้า
เข้าเล่มไสกาว