หนังสือเทคนิควิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ขนาด B5 (7.17 x 10.12 นิ้ว)
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน ปกด้านนอก
เนื้อใน
กระดาษกรีนรี๊ด 75 แกรม
พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 394 หน้า
เข้าเล่มไสกาว