งานใบแทรกเจลฟอกสีฟัน ELIX BOOST FORMULA 2
?ขนาดกางออก 8 x 10 cm.
?ขนาดสำเร็จ 8 x 5 cm. (พับครึ่งแล้ว)
?กระดาษปอนด์ 70 แกรม
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 2 ด้าน
?ตัดปลิว