เมนูอาหาร Follow the White Rabbit

การบริการรับทำเมนูอาหาร พิมพ์เมนูเป็นรูปเล่มแบบต่างๆ อย่างเช่น เมนูร้านอาหาร เมนูอาหารตามสั่ง เมนูร้านสปา เมนูไอศรีม เมนูร้านกาแฟ หรือเมนูอื่นๆ อีกมากมายเราสามารถทำเมนูได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่มีลักษณะหน้าเดียว หรือแบบแผ่น หรือเป็นรูปเล่ม และแบบเคลือบด้านหรือเงาเย็บเป็นเล่มให้มีความสวยงาม รูปแบบทั้งหมดนี้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่าง เมนูอาหาร Follow the White Rabbit
ขนาด A4
กระดาษ อาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 8 หน้า + เคลือบ PVC เงาทุกหน้า
เข้าเล่ม แบบมุงหลังคา 8 หน้า รวมปก

เมนูอาหาร 9 เมนูอาหาร 10 เมนูอาหาร 18