งานหนังสือ Freesh Plats Consistent Victories By: MIDASPR Group

?ขนาดสำเร็จ 20 x 20 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 270 g.
?พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
?เข้าเล่มมุงหลังคา