งานหนังสือ Freesh Plats Consistent Victories By: MIDASPR Group

👍ขนาดสำเร็จ 20 x 20 cm.
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 270 g.
👍พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
👍เข้าเล่มมุงหลังคา