งาน Gift Voucher AD Development

?ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
?กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?รันนัมเบอร์ 1 จุด