ตัวอย่างงานพิมพ์ Gift Voucher Hurricane

?ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
?กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน