แกรม (gram) คืออะไร  ? แกรมก็คือ น้ำหนักกระดาษ มีหน่วยวัดเป็นกรัมต่อกระดาษ 1 ตารางเมตร หากจะให้อธิบายง่ายๆ แกรมคือหน่วยที่เราใช้วัดมวลกระดาษ ทำให้ทราบว่ากระดาษชนิดหนึ่ง ๆ ที่มีพื้นที่ 1 x 1 ตารางเมตร เมื่อนำมาชั่งจะมีน้ำหนักกี่กรัม (แกรม) ยกตัวอย่างเช่น กระดาษขนาด 120 แกรม หมายถึงกระดาษที่มีน้ำหนัก 120 กรัม/ตารางเมตร

ทำไมถึงวัดความหนาด้วยการชั่ง ? เหตุผลง่ายมากๆ ครับ เพราะกระดาษบางมาก การวัดขนาดกระดาษจึงทำได้ยาก แทนที่จะวัดจากความหนาโดยตรง จึงใช้วิธีชั่งนํ้าหนักแทน ด้วยการอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่ากระดาษหนาย่อมมีนํ้าหนักมากกว่ากระดาษบาง จึงเป็นที่มาของคำว่า แกรม

ในทางกระบวนการพิมพ์ การเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละแบบมีความสำคัญมาก เช่น กระดาษบาง 70 – 80 แกรม จะเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทหนังสือ กระดาษ 40-50 แกรม จะเหมาะกับงานพิมพ์ใบเสร็จ งานพิมพ์ประเภทโบรชัวร์จะนิยมใช้กระดาษ 120 – 160 แกรม ส่วนปกหนังสือต่างๆจะใช้ 300 แกรมขึ้นไป

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการงานพิมพ์ แต่ไม่มีความรู้เรื่องกระดาษ ทางโรงพิมพ์ MIW Group ของเรามีทีมงานคอยแนะนำ พร้อมทั้งมีตัวอย่างกระดาษให้ดู

5001756_x2

ภาพจาก officemate.co.th