คำว่าแกรมกระดาษ แกรมกับกรัมมีความหมายเดียวกัน  คือ หน่วยน้ำหนักของกระดาษ เพราะกระดาษแต่ละชนิดจะมีปริมาณของเส้นใยไม่เท่ากันการวัดจากความหนาจึงทำได้ยาก

ดังนั้นแกรมกระดาษจะวัดโดยวิธีการชั่งน้ำหนักกระดาษ หากต้องการทราบว่ากระดาษนั้นๆ คือกี่แกรม ก็ให้นำกระดาษนั้น ตัดให้เป็น กว้าง 10 x ยาว 10 เซนติเมตร แล้วนำไปชั่งกิโลดิจิตอล จะได้ผลลัพธ์แบบประมาณคร่าวๆ เป็นน้ำหนักแกรมกระดาษ

การเลือกแกรมกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้
– งานบิลเล่ม 45-80 แกรม
– นิตยาสาร เนื้อในสมุด 70-80 แกรม
– ซองจดหมาย 80 – 100 แกรม
– โปสเตอร์หน้าสี่สีของนิตยสาร 105 – 160 แกรม
– งานปกประเภทต่างๆ 210 แกรม กล่องบรรจุภัณฑ์ 300 แกรมขึ้นไป

หากลูกค้าสงสัยแกรมกระดาษตรงไหน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง 090-907-2927  คุณใบเตย